שאלה מצויינת, הגורמת לתלונות רבות מקרב לקוחות שלא שאלו אותה בזמן. כאשר מקבלים הצעת מחיר מנגריות כגון נגריות מטבחים, חלקן כוללות את עלות ההרכבה וההובלה וחלקן כוללות רק את עלות החומרים עצמם והעבודה הנלווית אליהם (נניח ציפוי מיוחד שביקשתם על הארונות או פרזול מיוחד של הידיות) ולכן כדאי לוודא את הנושא טרם חתימה על ההזמנה. העלות הנוספת של ההרכבה וההובלה בהחלט יכולות להיות משמעותיות :סכום של כ300-1000 ₪, תלוי מה גודל המטבח וכמות הפריטים והעבודה הכרוכה בהרכבתו.